Trường tiểu học tư thục bán trú, nội trú Nhật Tân

Tiếng Việt Tiếng anh
Hotline:0982977441 - 0906768776 - 028 3895 0423
Nhựt Tân

Thông báo hoạt động của trường

LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I

Lịch kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1 - Tiểu học

Xem thêm

THÔNG BÁO HỌP PH/HS

Thông báo họp phụ huynh học sinh

Xem thêm

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP NGOÀI GIỜ

Thông báo lịch học ngoài giờ

Xem thêm

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CHÍNH KHÓA 2013 - 2014

Thông báo lịch học chính khóa 2013 - 2014

Xem thêm

THÔNG BÁO HỌC HÈ 2013

Thông báo học hè thwoif gian nhập học từ 17/6/2013

Xem thêm