Trường tiểu học tư thục bán trú, nội trú Nhật Tân

Hotline:0982977441 - 0906768776 - 028 3895 0423
Nhựt Tân

Contact US

Contact US:

Nhut Tan Private Primary School

3 – 9 St., 9 Ward., Go Vap Dict., HCMC
Phone : 028 3895 0423
Hotline: 00982 977 441 - 0906 768 776
Email: nhuttanschool@gmail.com

SEND:

0906768776