Trường tiểu học tư thục bán trú, nội trú Nhật Tân

Hotline:0982977441 - 0906768776 - 028 3895 0423
Nhựt Tân

Ban giám hiệu

[hupso]

Cô Th.S Trần Thị Thu Nguyệt – Hiệu trưởng

Trần Thị Thu Nguyệt – Tốt nghiệp: Ngành sư phạm Ngoại ngữ trường ĐH. sư phạm Tp.HCM, Thạc sĩ phương pháp giảng dạy tiếng Anh (TESOL) ĐH.Victoria – Australia. Hiệu trưởng có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy.
Cô Võ Thị Ái Trinh – Trợ Lý Chuyên Môn
Trợ Lý Chuyên Môn : Cô Võ Ái Trinh   – Tốt nghiệp Ngành sư phạm Tiểu học, Thạc sĩ  khoa học giáo dục Đại học sư phạm Tp.Hồ Chí Minh.

Thầy Nguyễn Hoàng Linh – Trợ Lý Chuyên Môn

Các bài viết khác...

0906768776