Trường tiểu học tư thục bán trú, nội trú Nhật Tân

Hotline:0982977441 - 0906768776 - 028 3895 0423
Nhựt Tân

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG (GIAI ĐOẠN 2020 – 2025)

[hupso]

 

Trường được thành lập từ năm 1995, trải qua nhiều cán bộ quản lý, đã từng bước xây dựng ngày một khang trang. Hiện nay, nhà trường đẩy mạnh tu sửa xây dựng cơ sở vật chất được đầu tư và ngày càng hoàn thiện. Phong trào giáo dục của nhà trường đã có nhiều thay đổi.

Nhà trường nhiều năm liền được công nhận tập thể lao động tiên tiến.

Từ thời điểm đó đến nay, tập thể CB- GV- NV trường luôn ra sức giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục và cải tạo cảnh quang, môi trường sư phạm ngày càng xanh, sạch, đẹp và an toàn.

Với sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhằm ổn định nền nếp, nâng cao chất lượng dạy học, cùng với ý thức xây dựng thương hiệu nhà trường, trường Tiểu học Nhựt Tân luôn hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ của mình trong công tác quản lý và hoạt động chuyên môn; tổ chức tốt các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động mang tính xã hội. Xây dựng các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh, chú trọng công tác phát triển đảng viên, đoàn viên công đoàn.

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020 – 2025 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình phát triển; là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của hội đồng trường và hoạt động của toàn thể CB, GV, NV và HS nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường Tiểu học Nhựt Tân là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội trong giai đoạn hiện nay là đòi hỏi nguồn nhân lực có chất lượng.(click đọc tiếp file PDF).

Các bài viết khác...

0906768776