Trường tiểu học tư thục bán trú, nội trú Nhật Tân

Hotline:0982977441 - 0906768776 - 028 3895 0423
Nhựt Tân

Let’s Count to 20 Song For Kids

[hupso]

Chương trình tập trung giúp các em thiết lập các kỹ năng ngôn ngữ,nghe chuẩn phát âm, ngữ điệu câu và học từ vựng hiệu quả.

Các bài viết khác...

Sản phẩm của em

Nhựt Tân

0906768776