Trường tiểu học tư thục bán trú, nội trú Nhật Tân

Hotline:0982977441 - 0906768776 - 028 3895 0423
Nhựt Tân

Thông báo lịch thi IOE cấp trường năm học (2015 – 2016)

[hupso]

                                                              THÔNG BÁO

       V/v Tổ chức cuộc thi “Olympic tiếng Anh trên Internet” cấp trường

                                                    (Năm học: 2015 – 2016)

Căn cứ hướng dẫn số 771/PGDĐT ngày 30/09/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi “Olympic tiếng Anh trên Internet cấp TiH và THCS”  năm học 2015 – 2016;

Ban Giám hiệu Trường tiểu học Nhựt Tân  thông báo kế hoạch  tổ chức cuộc thi “Olympic tiếng Anh trên internet” cấp trường năm học 2015 – 2016 như sau:

* Đối tượng dự thi: tất cả học sinh lớp 3, 4, 5 đã vượt qua vòng tự luyện 15

* Thời gian: 02 ngày 05, 06/12/2015

*  Địa điểm: Trường Tiểu học Nhựt Tân

– Khối lớp 3: từ 9h00’ đến 10h00’

– Khối lớp 4: từ 7h00’ đến 8h00’

– Khối lớp 5: từ 8h00’ đến 9h00’.

                                                                         Gò Vấp, ngày 02/12/2015

                                                                         Hiệu Trưởng

                                                                          ( Đã ký)

                                                                        Trần Thị Thu Nguyệt

Các bài viết khác...

0906768776