Trường tiểu học tư thục bán trú, nội trú Nhật Tân

Hotline:0982977441 - 0906768776 - 028 3895 0423
Nhựt Tân

LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM

[hupso]

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO


                      LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM – TIỂU HỌC

                                            NĂM HỌC 2012 – 2013

nhuttan.edu.vn/ trường tiểu học bán trú - nội trú nhựt tân/ nhut tan school

NỘI DUNG THI: TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 34 NĂM 2013

TIẾNG ANH, KHOA HỌC, LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ ĐỀ CỦA TRƯỜNG

                                                             GÒ VẤP, NGÀY 05/04/2013

                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                           PHẠM THỊ MINH HẠNH

0906768776