Trường tiểu học tư thục bán trú, nội trú Nhật Tân

Hotline:0982977441 - 0906768776 - 028 3895 0423
Nhựt Tân

Thông báo điều chỉnh giờ học

[hupso]

BGH trường Tiểu học Nhựt Tân

thông báo đến Quý Phụ huynh như sau :

Kể từ ngày  3 / 10 / 2011 , nhằm tránh tình trạng kẹt xe vào buổi sáng và đảm bảo giờ ăn sáng , giờ học của các cháu , nhà trường điều chỉnh thời gian vào học buổi sáng như sau :


* Buổi sáng :   vào học lúc 7 giờ 10 phút

Tiết 1 :            Từ 7 giờ 20 phút             –   8 giờ 00 phút

Tiết 2 :            Từ 8 giờ 00 phút             –   8 giờ 40 phút

Ra chơi  :        Từ 8 giờ 40       –      9 giờ

Tiết 3     :        Từ 9 giờ 00  phút           –   9 giờ 40 phút

Tiết 4     :        Từ  9 giờ 40 phút           –  10 giờ 20 phút

Tiết 5     :        Từ  10 giờ 20 phút         –  11 giờ 00 phút

* Buổi chiều Phụ huynh đón các cháu lúc 16 giờ 15 phút

· Lưu ý : Các cháu có ăn sáng Phụ huynh đưa đến trường lúc 6 giờ 40 phút.

Mong Quý Phụ huynh  thực hiện đúng giờ như trên.

0906768776