Trường tiểu học tư thục bán trú, nội trú Nhật Tân

Hotline:0982977441 - 0906768776 - 028 3895 0423
Nhựt Tân

Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 1/5

[hupso]
Trường tiểu học Nhựt Tân
Thông báo
Học sinh  tiểu học nghỉ lễ từ 30/4/2011 đến hết 3/5/2011
Ngày 4/5/2011 đi học bình thường và thi toán cuối năm

0906768776