Trường tiểu học tư thục bán trú, nội trú Nhật Tân

Hotline:0982977441 - 0906768776 - 028 3895 0423
Nhựt Tân

Thông báo V/v Họp phụ huynh cuối năm

[hupso]

THÔNG BÁO
V/v Họp phụ huynh cuối năm

Ban Giám Hiệu trường tiểu học DL Nhựt Tân
Trân trọng kính mời : Quý Phụ huynh HS trường tiểu học Nhựt Tân

Nhằm thông báo tình hình học tập rèn luyện của con em mình qua một năm học và đóng góp ý kiến xây dựng nhà trường . Nhà trường tổ chức họp phụ huynh cuối năm cho hs toàn trường như sau :
Thời gian:  Từ   9h – 10h  –  thứ 7 ngày 21/ 5 /2011  ( Khối 1,2,3,4 )
Từ  15h – 16h  – thứ 5 ngày 26/ 5 /2011   ( Khối 5 )

0906768776