Trường tiểu học tư thục bán trú, nội trú Nhật Tân

Hotline:0982977441 - 0906768776 - 028 3895 0423
Nhựt Tân

Trường Nhựt Tân đạt thành tích cao kỳ thi Cambridge 2013

[hupso]

Chứng chỉ Cambridge (STARTERS, MOVERS, FLYERS) là những chứng chỉ Anh ngữ quốc tế  dành cho các em học sinh cấp 1 muốn chuyển tiếp sang chương trình tiếng Anh tăng cường (chuyên Anh) theo chuẩn quốc tế. Các chương trình này sẽ giúp các học sinh đạt kết quả thi tốt nhất cũng như nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh cho các em.

Kỳ thi chứng chỉ Cambridge (STARTERS, MOVERS, FLYERS) 2013 – Trường Nhựt Tân đạt 100% thành tích cao.


nhuttan.edu.vn/ trường tiểu học bán trú - nội trú nhựt tân/ nhut tan school

Cô và trò vui mừng đã đạt kết quả cao kỳ thi Cambridge 2013.

nhuttan.edu.vn/ trường tiểu học bán trú - nội trú nhựt tân/ nhut tan school

nhuttan.edu.vn/ trường tiểu học bán trú - nội trú nhựt tân/ nhut tan school

0906768776