Trường tiểu học tư thục bán trú, nội trú Nhật Tân

Tiếng Việt Tiếng anh
Hotline:0982977441 - 0906768776 - 028 3895 0423
Nhựt Tân

Thông báo hoạt động của trường

Thông báo nghĩ lễ 30/4, 1/5 năm 2012

Trường tiểu học bán trú nội trú Nhựt Tân thông báo nghĩ lễ 30/4, 1/5 năm 2012

Xem thêm

Lịch kiểm tra học kỳ 1 - Năm học 2011 - 2012

Thông báo lịch kiểm tra học kỳ 1 - Năm học 2011 - 2012

Xem thêm

Thông báo điều chỉnh giờ học

BGH trường Tiểu học Nhựt Tân thông báo đến Quý Phụ huynh như sau : Kể từ ngày 3 / 10 / 2011 , nhằm tránh tình trạng kẹt xe vào buổi sáng và đảm bảo giờ

Xem thêm

Thông báo V/v Họp phụ huynh đầu năm học 2011 - 2012

Họp phụ huynh đầu năm học 2011 - 2012

Xem thêm

Thời khóa biểu năm học 2011 - 2012

Thời khóa biểu năm học 2011 - 2012

Xem thêm

0906768776