Trường tiểu học tư thục bán trú, nội trú Nhật Tân

Hotline:0982977441 - 0906768776 - 028 3895 0423
Nhựt Tân

Thông báo hoạt động của trường

Thư mời dự lễ tổng kết năm học 2010 - 2011

Trân trọng kính mời : QUÝ PHỤ HUYNH HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG Vào lúc: 8 giờ 00 - Ngày Thứ Sáu 27 tháng 5 năm 2011

Xem thêm

Thông báo V/v Họp phụ huynh cuối năm

Nhằm thông báo tình hình học tập rèn luyện của con em mình qua một năm học và đóng góp ý kiến xây dựng nhà trường . Nhà trường tổ chức họp phụ huynh cuối năm cho hs toàn trường như ...

Xem thêm

Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Học sinh tiểu học nghỉ lễ từ 30/4/2011 đến hết 3/5/2011.Ngày 4/5/2011 đi học bình thường và thi toán cuối năm

Xem thêm

0906768776